[Call] បញ្ចូលទឹកប្រាក់តាមthePayហើយតែខលតាម00796អត់ដំណើរការ?
សូមជំរាបសួរពីកូកែកសេនធ័រ
ឆ្លើយនូវរាល់សមនួររបស់បងប្អូន

សូមឆ្លើយចំលើយជូននូវរាល់សំនួររបស់បងប្អូន។ផ្ទេទឹកប្រាក់តាមthepay cashរួចហើយ។ពិនិត្យលើcashរួចជ្រើសរើសការខលហៅចេញទៅប្រទេសក្រៅប្រទេស
រួចបញ្ចូលទឹកប្រាក់។

1. ពិន្យទឹកប្រាក់លើ Thepay CASH និងចុចលើ MobileStep

2. ជ្រើសរើសការបញ្ចូលទឹកប្រាក់ខលហៅក្រៅប្រទេស 00796។

3. ជ្រើសរើសការបញ្ចូលទឹកប្រាក់រួចចុចលើការបញ្ចូលទឹកប្រាក់។

4. ពិនិត្យមើលលើការបញ្ចូលទឹកប្រាក់រួចចុចយល់ព្រម

 5. ពិនិត្យមើលលើការបញ្ចូលទឹកប្រាក់

Ask help desk(support language) Tel: 1666-0146