thePayជាកម្មវិធីដំឡើងមែន?
A:ជំរាបសួរដល់បងប្អូនពីកន្លែងកូកែកសេនធ័រក្នុងការផ្តល់ចំលើយសំនួរ។

បញ្ចូលទឹកប្រាក់ខលហៅចេញក្នុងប្រពន្ធ័បាន
24ម៉ោងក្នុង365ថ្ងៃ

ទោះបីជាគ្មានកាតទូរសព្ទ័ក៌អាចបញ្ចូល
ទឹកប្រាក់ដោយងាយស្រួល
ក្នុងការខលទៅខ្មែរតាមរយះkt00769ដែរ។

គ្មានការពិបាកក្នុងការបញ្ចូល
ទឹកប្រាក់ងាយក្នុងការបញ្ចូលនិងប្រើ