Урамшуулал
Spring Event
2017-01-26 BIG EVENT
Урамшуулал


CUSTOMMER CENTER
5% ийн бонус 
Картын дугаар цэнэглэвэл цэнэглэх тутамдаа 5%-ийн бонус авах болно. 
(10000вон хүртэл цуглуулаад ашиглах боломжтой.)
CUSTOMMER CENTER
10% Урамшуулал 
[ОУ-ын ярианы карт]Олон улсын ярианы картаар цэнэглэвэл цэнэглэх тутамдаа 10%-ийн нэмэлт ярианы эрхийг авна
CUSTOMMER CENTER
2000воны бонус пойнт бэлэглэх болно
 

 
THE Pay APP download
ThePAY android app download
ThePAY ios app download